Vážení obchodní partneri a spolupracovníci


S vašou pomocou sme dosiahli náš hlavný cieľ pre rok 2011, ktorým bola výstavba a úspešné zapojenie 32 fotovoltických elektrární na území Slovenska s celkovým inštalovaným výkonom 30 MWp. Úprimne vám ďakujeme.

Koncom roka 2011 sme v zmysle nášho biznis modelu “built-operate-transfer” zavŕšili prevod všetkých akcií SolarLand Holding SK I, a.s. a SolarLand Holding SK II, a.s. na nových vlastníkov, ktorí týmto získali portfólio 30 elektrární.


Naši partneri